Ejendomsservice

Monsrud Ejendomsservice løser opgaver indenfor


Viceværtservice

Slutrengøring

Oprydning, sortering og bortkørsel

Mindre opgaver med kloakering

Snerydning / Glatførebekæmpelse

Fejning af parkerings- og gangarealer

Pasning og aflæsning af varmecentral

Vedligeholdelse af bygninger

Ukrudtsbekæmpelse

Beskæring af træer og buske

Træfældning

Græsslåning og pasning af grønne arealer

Affaldshåndtering

Plantning af mindre træer og buske

Beboerkontakt

Kontrol af belysning

Udskiftning af navneskilte


Derudover løses forskellige specialopgaver.

Monsrud Ejendomsservice har fokus på kvalitet og stabilitet.

Når du samarbejder med Monsrud Ejendomsservice, vægter vi højt, at det færdige resultat er som du ønsker.